Vilniaus lietuvių namai

BENDRABUTIS

 

Dzūkų g. 43, Vilnius, Lietuva

Budėtojo tel.

(8 5) 2 69 55 73

Auklėtojų mob. tel.

+37069930429

lnbendrabutis@gmail.com

Bendrabučio valdytojas

tautas@inbox.lt

Naujienos

Mokykla

Dienotvarkė

 

 

Vilniaus lietuvių namų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

 

MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE, DIENOTVARKĖ

 

27. 1-8 klasių mokiniams darbo dienomis (pirmadienis-ketvirtadienis):

7.00-7.15 val.

kėlimasis, rytinis tualetas, pasiruošimas į mokyklą

7.15-7.45 val.

pusryčiai

8.00-11.40/ 14.35 val.

pamokos

9.40-9.50 val.

priešpiečiai 1-4 klasių mokiniams

10.35-10.55 val.

priešpiečiai 5-8 klasių mokiniams

12.00-13.00 val.

pietūs 1-4 klasių mokiniams

13.00-14.30 val.

pietūs 5-8 klasių mokiniams

13.30-15.30 val.

būreliai/ laisvalaikis  /kambarių tvarkymas

15.30-16.00 val.

pavakariai

16.00-17.30 val.

namų darbų ruoša 1-4 klasių  mokiniams

17.30-18.00 val.

vakarienė

18.00-19.30 val.

namų darbų ruoša 5-8 klasių  mokiniams

19.30-20.30 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkos patikrinimas

20.30-21.00 val.

pasiruošimas miegui, kambarių patikra, bendro naudojimo patalpų patikra

21.00-7.00 val.

ramybės laikas, miegas

 

28.  I–IV G kl.  mokiniams darbo dienomis (pirmadienis-ketvirtadienis):

7.00-7.15 val.

kėlimasis, rytinis tualetas, pasiruošimas į mokyklą

7.15-7.45 val.

pusryčiai

8.00-13.30/ 14.35/ 15.30 val.

pamokos

10.35-10.55 val.

priešpiečiai  I–IV G klasių  mokiniams

13.30-15.00 val.

pietūs I–IV G klasių  mokiniams

15.00-17.30 val.

konsultacijos/būreliai/ laisvalaikis / kambarių tvarkymas

17.30-18.00 val.

vakarienė

18.00-20.00 val.

namų darbų ruoša

19.00-19.15 val.

naktipiečiai

20.00-21.30 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkos patikrinimas

21.30-22.00 val.

pasiruošimas miegui, kambarių patikra, bendro naudojimo patalpų patikra

22.00-7.00 val.

ramybės laikas,  miegas I–IV G klasių mokiniams

 

29. 1-8 ir I–IV G klasių  mokiniams penktadieniais:

7.00-7.15 val.

kėlimasis, rytinis tualetas, pasiruošimas į mokyklą

7.15-7.45 val.

pusryčiai

8.00-11.40/ 12.35/ 13.30/ 15.30 val.

pamokos

9.40-9.50 val.

priešpiečiai 1-4 klasių. mokiniams

10.35-10.55 val.

priešpiečiai 5-8 ir I–IV G klasių  mokiniams

12.00-13.00 val.

pietūs 1-4 klasių mokiniams

13.00-14.30 val.

pietūs 5-8 klasių mokiniams

14.30-15.00 val.

pietūs  I–IV G klasių  mokiniams

15.00-18.00 val.

būreliai/ laisvalaikis / kambarių tvarkymas

15.30-16.00 val.

pavakariai 1-8 klasių  mokiniams

17.30-18.00 val.

vakarienė 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams

18.00-21.30 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkos patikrinimas

20.00-20.15 val.

naktipiečiai I-IV klasių  mokiniams

21.30-22.00 val.

1-8 klasių mokinių pasiruošimas miegui

22.00-8.30 val.

ramybės laikas,  miegas 1-8 klasių mokiniams

23.00-8.30 val.

ramybės laikas, miegas  I– IV G klasių  mokiniams

 

30. 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams šeštadieniais:

8.30-9.00 val.

kėlimasis, rytinis tualetas

9.00-10.00 val.

pusryčiai

10.30-17.00 val.

laisvalaikis

12.00-12.30 val.

priešpiečiai

14.00-15.00 val.

pietūs 1-8 ir I–IV G klasių  mokiniams

14.30-18.00 val.

laisvalaikis / kambarių tvarkymas

17.30-18.00 val.

vakarienė 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams

18.00-21.30 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkos patikrinimas

19.00-19.15 val.

naktipiečiai1-8 klasių  mokiniams

20.00-20.15 val.

naktipiečiai I–IV G klasių  mokiniams

21.30-22.00 val.

1-8 klasių mokinių pasiruošimas miegui

22.00-8.30 val.

ramybės laikas, miegas 1- 8 klasių mokiniams

23.00-8.30 val.

ramybės laikas, miegas I–IV G klasių  mokiniams

 

31. 1-8 ir I–IV G klasių  mokiniams sekmadieniais:

8.30-9.00 val.

kėlimasis, rytinis tualetas

9.00-10.00 val.

pusryčiai

10.00-14.00 val.

laisvalaikis

12.00-12.30 val.

priešpiečiai

14.00-15.00 val.

pietūs 1-8 ir I–IV G klasių  mokiniams

15.00-16.00 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkymas 1-4 klasių  mokiniams

15.00-17.30 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkymas 5-8 ir I–IV G klasių mokiniams

15.30-16.00 val.

pavakariai 1-8 klasių  mokiniams

16.00-17.30 val.

namų darbų ruoša 1-4 klasių  mokiniams

17.30-18.00 val.

vakarienė

18.00-20.00 val.

namų darbų ruoša 5-8 ir I–IV G klasių  mokiniams

18.00-20.30 val.

laisvalaikis 1-4 klasių mokiniams / kambarių tvarkos patikrinimas

19.00-19.15 val.

naktipiečiai I–IV G klasių  mokiniams

20.00-21.30 val.

laisvalaikis I–IV G klasių  mokiniams / kambarių tvarkos patikrinimas

20.30-21.00 val.

1-8 klasių mokinių pasiruošimas miegui, kambarių patikra, bendro naudojimo patalpų patikra

21.00-7.00 val.

ramybės laikas, miegas 1-8 klasių  mokiniams

22.00-7.00 val.

ramybės laikas, miegas I–IV G klasių mokiniams

 

 

 

 webmaster

© P.Taraškevičius

Dzūkų g. 43, Vilnius, Lietuva Telefonas: (8-5) 2 69 55 73